..to the previous shoot
    previous  |  next   Categories: [Travels : North Portugal :]  [People]          [ permalink ]
DiMAGE A2
200 mm
f 4
1/50 sec
200
Not Fired
   Ilea eta burua txukuntzen [2006-04-09]What do u reckon?

Comments ( 0 )

No Comments Yet.
*anonymous will be displayed as Sarri


Firefox-ekin askoz hobe     Webgune honetako edukiak kopiatu daitezke Creative Commons Lizentziaren arabera eta iturriaren URLa aipatuta     powered by Pixelpost     photoblogs.org     Formatu digital irekien alde     Peace and Freedom